петак, 19. новембар 2010.

Dr Aleksandar Ivanovic

BIOGRAFIJA, jul, 2010.Ime i prezime:                        Aleksandar Ivanović
Bračno stanje:                       oženjensupruga Nataša radnik MUP-a Crne Gore u Podgorici, djecaLana, Ivona i Vuk.
Datum i mesto rođenja:        03.08.1963. Podgorica, Crna Gora.
Kućna adresa:                        Vijenac Kosovskih Junaka 6/V, 81000 Podgorica, Crna Gora
                                                Tel: +382 20 817104; Mob. +382 67 284 683
E-mail:                                    ialeksandar@t-com.me


OBRAZOVANJE
2009. Doktorska disertacija, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Pravni fakultet, smer kriminalistika
Tema: Forenzički aspekt dokazne vrijednosti tragova vatrenog oružja
2007. Magistarska teza, Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet
Tema: Mogućnost dokazivanja tragova bakra kod ispaljenja metka iz pištolja
1994. Institut Bezbednosti MUP Srbije-Beograd
          Specijalistička obuka iz oblasti kriminalističko-hemijskih vještačenja
1992. Metalurško tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore
Tema: Osobine nespecifičnih antikorozivnih legura aluminijuma, diplomski rad.
1982. Gimnazija «Slobodan Škerović» Podgorica, Crna Gora

PROFESIONALNA KARIJERA

2010. Biran u zvanje Docenta na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Pravni fakultet, za užu naučnu oblast kriminastičko bezbjedonosne nauke.
2009. Biran za asistenta na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Pravni fakultet, predmet Kriminalistička tehnika.
2008. Postavljen za Zamjenika Direktora Forenzičkog Centra Uprave Policije Crne Gore-Rukovodilac Grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta.
2008. Izabran za predstavnika Uprave Policije Crne Gore u ENFSI-Evropsko Udruženje Naučnih Forenzičkih Institucija (http://www.enfsi.eu/).
2008. Izabran za Predsjednika Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.
2006. Postavljen za Šefa odsjeka za hemijska, fizikohemijska i biohemijska vještačenja u Forenzičkom Centru Crne Gore.
2004. Biran za predavača na Policijskoj akademiji Crne Gore u Danilovgradu za predmet Kriminalistička tehnika.
2000. Izabran za Predsjednika Izvršnog Odbora Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.
1994. Izabran za stalnog sudskog vještaka iz oblasti kriminalističke hemije.
1994. Primljen u radni odnos u MUP Crne Gore u Centru za kriminalistička vještačenja, kao vještak hemijske struke.
1993. Postavljen za Rukovodioca AOP-a u DP «Ratar» Podgorica.
1991. Primljen u radni odnos u DP «Ratar» Podgorica, kao operater u AOP-u.


POZNAVANJE JEZIKA
Engleski - dobro

POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU
Word, Excel, Power Point, Corel i Fotshop

PRATEĆE AKTIVNOSTI
Sekretar Uređivačkog Odbora časopisa «Perjanik» Izdavač Policijska Akademija Crne Gore.
Predsjednik Uređivačkog Odbora Naučno-stručnog časopisa «Ekspertus Forensis» Izdavač Udruženje sudskih vještaka Crne Gore.
Član Uređivačkog Odbora časopisa «Vještak» Izdavač Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.
Član radne grupe Ministarstva pravde Crne Gore, za izradu Zakona o sudskim vještacima u Crnoj Gori (2004. godine).
Član radne grupe za reformu polcije u Crnoj Gori, projekat Danske Vlade IHR (Institut za ljudska prava) 2004. godine.
Predsjednik Organizacionog Odbora sledećih Naučno-stručnih skupova: «Nauka u službi pravosuđa» (2001), «Medicina u pravoduđu» (2002), «Vještaci i vještačenja-savremeni trendovi» (2003), «Ekspertus Forensis» (2005), «Vještačenja u Crnoj Gori» (2006) i «Vještačenja-iskustva zemalja u regionu» (2007), svi u organizaciji Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.
Predsjednik Programskog Odbora Naučno-stručnog skupa «Krivična djela protiv života i tijela», u organizaciji MUP-a Crne Gore (2001).

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

1.         Knjiga-Monografija (2002), Kriminalističko-hemijsko vještačenje tragova vatrenog oružja. Izdavač MUP Crne Gore.
2.         Koroziona ispitivanja legure AlCuMgZnMnSi u natrijum hloridnim rastvorima. XIV Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji.Hemijsko društvo Crne Gore. Bečići 1998.
3.         Dokazna vrijednost «parafinske rukavice» u istražnom postupku. Zbornik referata-Pritvor u krivičnom postupku. Udruženje pravnika Crne Gore. 2000.
4.         Vještačenje barutnih čestica uz pomoć SEM/EDX metode. Vještak br. 1-Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.2000.
5.         Dokazna vrijednost dvije vrste čestica koje nastaju prilikom opaljenja iz vatrenog oružja. Vještak br. 2-Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.2000.
6.         Tragovi barutnih čestica i tragovi eksploziva. Zbornik radova sa seminara za pripadnike kriminalističke policije. MUP Crne Gore. 2000.
7.         Saradnja vještaka kriminalističke hemije sa vještakom sudske medicine. Cooperation between crminal chemistry expert with the forensic medicine expert. Medicina Forensis.Časopis Udruženja za sudsku medicinu Jugoslavije. 2000. (cjelokupan rad na engleskom).
8.         Pravilan opis strijelnih povreda od strane ljekara. XI Kongres Društva ljekara Crne Gore. Zbornik rezimea. Herceg Novi.2001.
9.         Moral u djelu Marka Miljanova i moral i etika sudskih vještaka. Pravni Zbornik broj 1-2/2001. Udruženje pravnika Crne Gore. 2001.
10.     Stepen pouzdanosti kriminalističko hemijskih vještačenja kod krivičnih djela izvršenih vatrenim oružjem. Vještak br. 3-Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.2001.
11.     Dokazna vrijednost vještačenja «parafinske rukavice» kod samoubistava izvršenih vatrenim oružjem. Dnevi varstvoslovja. Visoka Policijsko-varnosna šola. Bled 2001.
12.     Predlog metode za pozdanu identifikaciju lica koja su pucala iz vatrenog oružja. Dnevi varstvoslovja. Visoka Policijsko-varnosna šola. Bled 2002.
13.     Nova metoda vještačenja produkata opaljenja metka iz vatrenog oružja i njena primjena u pravosudnoj praksi. N.-stručni skup «Nauka u službi pravosuđa», Zbornik Radova. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2001.
14.     Saradnja vještaka kriminalističke tehnike i vještaka sudske medicine (slučajevi iz prakse). N.-stručni skup «Nauka u službi pravosuđa», Zbornik Radova. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2001.
15.     Application of the SEM/EDX method in the forensic medical practise. Primjena SEM/EDX metode u forenzičko medicinskoj praksi. Archive of Oncology. 2002.
16.     Uloga vještaka kriminalističke tehnike kod vještačenja nematerijalne štete nastale vatrenim oružjem. Vještak br. 4-Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.2002.
17.     Forensic expert analysis of gunshot wounds and firearms victim in Montenegro (with the proposal for new methods). Vještačenje strijelnih rana na žrtvama vatrenog oružja u Crnoj Gori (sa predlogom novih metoda). Kompletan rad na engleskom jeziku. Policing in Central and Easter Europe. Deviance, Violence and Victimization. Visoka Policijsko-varnosna šola. Ljubljana 2002.
18.     Razlika dokazne vrijednosti dvije vrste čestica koje nastaju nakon pucanja iz vatrenog oružja (primjer iz prakse). Perjanik broj 1. MUP Crne Gore. 2002.
19.     Identifikacija počinioca krivičnog djela izvršenog vatrenim oružjem uz pomoć SEM/EDX metode. Vještak br. 5-Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske.2002.
20.     Identifikacija lica koja su pucala iz vatrenog oružja. Securitas broj 1. MUP Federacije Bosne i Hercegovine. 2002.
21.     Vještačenje daljine pucanja pomoću usavršene Walkerove metode. Zbornik radova. Medicina u pravosuđu, N.-stručni skup sa međunarodnim učešćem. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. Budva 2002.
22.     Vještaci i vještačenja-aktuelna situacija u Federaciji BiH. Zbornik radova. Medicina u pravosuđu, N.-stručni skup sa međunarodnim učešćem. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. Budva 2002.
23.     Dokazna vrijednost čestica koje nastaju nakon pucanja iz vatrenog oružja (primjer iz prakse). Securitas broj 2. MUP Federacije Bosne i Hercegovine. 2002.
24.     Može li SEM/EDX metoda biti pouzdan dokaz za identifikaciju izvršioca krivičnog djela izvršenog vatrenim oružjem u Crnoj Gori. Dnevi varstvoslovja. Visoka Policijsko-varnosna šola. Bled 2003.
25.     O pouzdanosti metode vještačenja «parafinske rukavice» sa aspekta zaštite ljudskih prava. Perjanik broj 2. MUP Crne Gore. 2002.
26.     Uloga kriminalističkog vještaka u policiji.  Perjanik broj 3. MUP Crne Gore. 2003.
27.     Doprinos kriminalističko tehničkih stručnjaka prevenciji kriminaliteta.  Perjanik broj 4. MUP Crne Gore. 2002.
28.     Is there a Way to Precisely Identify That the Suspect Fired from the Fireamrm?Postoji li pouzdana načih za dokazivanje tragova vatrenog oružja. Forensic Science International Volume 136/Suppl.1. Elsevier.2003.
29.     Metode za identifikacijo osobe, ki je streljala s strelnim oružjem. Varstvolsovje, Letnik 5, broj 1. 2003. Fakultet za polcijsko bezbjedonosne poslove Slovenije.
30.     Vještačenje «parafinske rukavice»-pro et contra. Expertus Forensis broj 1. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2003.
31.     Primjena skenirajućeelektromikroskopije u kriminalističkim vještačenjima. Perjanik broj 5. MUP Crne Gore. 2004.
32.     O pojmu vjerovatnoće u sudskim vještačenjima. Expertus Forensis broj 4. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2003.
33.     Posledice nepridržavanja savremenih forenzičkih standarda-primjer iz prakse. Dnevi varstvoslovja. Visoka Policijsko-varnosna šola. Bled 2004.
34.     Posledica primjene anahronih metoda vještačenja i neprecizno prezentovanje rezultata vještačenja-slučaj račak. Zbornik radova. Seminar Suzbijanje kriminalisteta decenija poslije smrti profesora Vodinelića. Beograd 2004.
35.     Consequence of disergarding contemporary forensic standards. Dilemas of Contemporary criminal justice. Visoka Policijsko-varnosna šola. Ljubljana 2004.
36.     Vještačenje daljine pucanja kod stijelnih rana-savremeni pristup. Expertus Forensis broj 5. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2003.
37.     Initial experience in collecting traces for forenisc DNA analysis from fire arms in Montenegro. The fourth European-American school in forensic genetics. Dubrovnik 2005.
38.     Primjena savremenih forenzičkih metoda u kriminalistici.  Kriminalistika u teoriji i praksi. Zbornik Radova. Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka. 2005.
39.     Mjesto i uloga forenzičkih istraživanja u Crnoj Gori-aktualno sagledavanje i perspektiva. Perjanik broj 7. MUP Crne Gore. 2005.
40.     Primjena skenirajuće elektromikroskopije kod vještačenja tragova autolakova. Stručno savjetovanje iz područja cestovnog prometa. Hrvatsko društvo sudskih vještaka. Zbornih radova. 2006.
41.     Vještačenje tragova bakra, kod krivičnih djela izvršenih vatrenim oružjem, pomoću ditioxiamid testa (DTO test)-forenzički aspekt. Expertus Forensis broj 8. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2006.
42.     Natrijim rodizonat test-specifični hemijski kolorimetrijski test za dokazivanje olova u tragovima vatrenog oružja. Perjanik broj 8. MUP Crne Gore. 2005.
43.     Forenzičke dileme XX vijeka I dio- Sličaj Lindber, otmica i ubistvo sina Čarlsa Lindberga prvog čovjeka koji je preletio Atlanski Okean. Perjanik broj 9/10. MUP Crne Gore. 2006.
44.     Forenzičke dileme XX vijeka II  dio-Ubistvo Kenedija. Perjanik broj 11. MUP Crne Gore. 2006.
45.     Kriminalistička tehnika-priručnik. Policijska Akademija Crne Gore.2006.
46.     Forenzičke dileme XX vijeka III  dio-Slučaj Čembrlenovi protiv krune. Perjanik broj 12. MUP Crne Gore. 2006.
47.     Primjena Infracrvene spetrofotometrije kod vještačenja tragova projektila metka vatrenog oružja. Expertus Forensis broj 9. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2007.
48.     Forenzičke dileme XX vijeka IV  dio-Slučaj Foster, samoubistvi ili ubistvo u Bijeloj Kući. Perjanik broj 13. MUP Crne Gore. 2007.
49.     Forenzičke dileme XX vijeka V  dio-Incident u selu Račak na Kosovu 1999. godine. Perjanik broj 14/15. MUP Crne Gore. 2007.
50.     Forenzička istraživanja u Crnoj Gori-poređenje sa zemljama u okruženju . Expertus Forensis broj 10. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2007.
51.     Mogućnost dokazivanja bakra kod ispaljenja mteka iz pištolja. Magistarski rad. Metalurško tehnološki fakultet, Univerziteta u Podgorici. 2007.
52.     Nove metode kod vještačenja tragova vatrenog oružja. Kongres Hrvatskog društva sudskih vještaka. Opatija 2008.
53.     Forenzičke dileme XX vijeka VI dio-slučaj O.J. Simson-suđenje stoljeća. Perjanik broj 16. MUP Crne Gore. 2008.
54.     Formiranje međudržavnog forenzičkog tima-razlozi i mogućnosti. Naučna Konferencija «Obavljanje poslova sigursnosti u višeetičkim sredinama». Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo Bosan i Hercegovina.2008.
55.     Osvrt na član 137 zakonika o krivičnom postupku Crne Gore. Expertus Forensis broj 11. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2008.
56.     Mogućnost dokazivanja bakra kod ispaljenja mteka iz pištolja. Magistarski rad. Metalurško tehnološki fakultet, Univerziteta u Podgorici. 2007.
57.     Forenzička istraživanja u Crnoj Gori-problematika i perspektive. Pravni Zbornik broj 1-2/2008. Udruženje pravnika Crne Gore.
58.     Forenzički aspekt dokazne vrijednosti tragova vatrenog oružja. Doktorska disertacija. Internacionalni Univerzitet u Novom Pzarau. 2009.
59.     Uvođenje standarda kvaliteta u forenzičkim laboratorijama. Pravo i forenzika u kriminalistici. Kriminalističko policijska akademija. Zbornik radova. 2009.
60.     Osnovi forenzičkih nauka u sistemu pravnika i kriminalista. Pravo i forenzika u kriminalistici. Kriminalističko policijska akademija. Zbornik radova. 2009.
61.     Uvođenje standarda kvaliteta ISO 17025 u forenzičkim laboratorijama. Perjanik No 21.2009.
62.     Osnovi forenzičkih nauka u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori. Ekspertus Forensis, No 12-13.2009.
63.     Formiranje međudržavnog forenzičkog tima. 2. Kongres sudskih vještaka sa međunarodnim učešćem. Hrvatsko društvo sudskih vještaka. Zbornik radova. 2010.
64.     Obavaljanje sudskih vještačenja u nekim državama Evrope sa osvrtom na udruženja vještaka u Evropi. Expertus Forensis No 14-15. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore. 2010.
65.     Forenzika u Evropskoj Uniji. Zbornik radova-Suzbijanje kriminaliteta i evropske untegracije. Kriminalističko policijska akademija-Srbije. Tara 2010.

Recenzije
            Recenzent velikog broja radova iz oblasti kriminalističke tehnike i forenzike u časopisima «Perjanik» i «Ekspertus Forensis».


Mentorstvo na sledećim diplomskim radovima polaznika Policijske Akademije Crne Gore:

  • Đekić A. (2007). Kriminalistička identifikacija.
  • Boljević L. (2007) Trasološka vještačenja.
  • Todorović J. (2007) Tragovi vatrenog oružja.
  • Kovačević A. (2010) Biometrijska identifikacija (policijska i komercijalna upotreba)
  • Radović A. (2010) Tragovi vatrenog oružja


1 коментар:

  1. Svaka cast Aco (malo je takvih na ovim nasim prostorima) Pozz od Brune iz Sarajeva.

    ОдговориИзбриши